Test Ölçüm

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, periyodik olarak aşağıda belirtilen periyotlarda yapılır.

Sabit Tesisler İçin;
Sabit İşletme İçin: En az yılda 1 kez
Sabit Olmayan Tesisler İçin;
Sabit İşletme Elemanları İçin: En az yılda 1 kez,Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları için : En az 6 ayda 1 kez

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri ;
25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir..

*21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
*30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
*16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri ‘nde gerçekleştirilen kontroller ve ölçümler  ;
1-) Elektrik Tesisatı Gözle Kontrol
2-) Elektrik Tesisatı Fonksiyon Testleri
3-) Topraklama Tesisatı Kontrol ve Testleri
4-) Yıldırımdan Korunma Tesisatı Kontrolü

1-) Elektrik Tesisatı Gözle Kontrolü
*Elektrik Tesisatı İzlenebilirliğinin Kontrolü
*Elektrik Pano ve Tesisatının Düzen Kontrolü
*Elektrik Panoları Termal Kamera Kontrolü

2-) Elektrik Tesisatı Fonksiyon Testleri
*RCD Testleri (Açma akımı ve zamanı)
*Çevrim Empedansı Ölçümü
*Yalıtım Testi (İzolasyon Testi)
*Süreklilik Testi (Süreklilik Testi)
*Aşırı Gerilim Koruma

3-) Topraklama Tesisatı Kontrol ve Testleri
*AG ve YG Topraklama Ölçümleri
*Priz ve Makine Gövde Topraklamaları Kontrolü
*Elektrik Panoları Topraklama Kontrolü

4-) Yıldırımdan Korunma Tesisatı Kontrolü
*Paratoner ve Faraday Kafesi Tesisatı Kontrolü
*Paratoner ve Yakalama Ucu Topraklama Kontrolü

 5-) Katodik Korunma  
*Katodik Korunma Tesisatı Kontrolü