Periyodik Kontrolleri

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, periyodik olarak aşağıda belirtilen periyotlarda yapılır.

Sabit Tesisler İçin;
Sabit İşletme İçin: En az yılda 1 kez
Sabit Olmayan Tesisler İçin;
Sabit İşletme Elemanları İçin: En az yılda 1 kez,Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları için : En az 6 ayda 1 kez

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri ;
25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir..

*21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
*30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
*16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Ölçümleri ‘nde gerçekleştirilen kontroller ve ölçümler  ;
1-) Elektrik Tesisatı Gözle Kontrol
2-) Elektrik Tesisatı Fonksiyon Testleri
3-) Topraklama Tesisatı Kontrol ve Testleri
4-) Yıldırımdan Korunma Tesisatı Kontrolü

1-) Elektrik Tesisatı Gözle Kontrolü
*Elektrik Tesisatı İzlenebilirliğinin Kontrolü
*Elektrik Pano ve Tesisatının Düzen Kontrolü
*Elektrik Panoları Termal Kamera Kontrolü
Örnek Raporlar için tıklayın : iç tesisat raporu 

2-) Elektrik Tesisatı Fonksiyon Testleri
*RCD Testleri (Açma akımı ve zamanı)
*Çevrim Empedansı Ölçümü
*Yalıtım Testi (İzolasyon Testi)
*Süreklilik Testi (Süreklilik Testi)
*Aşırı Gerilim Koruma
Örnek Raporlar için tıklayın : topraklama raporu , rcd raporu

3-) Topraklama Tesisatı Kontrol ve Testleri
*AG ve YG Topraklama Ölçümleri
*Priz ve Makine Gövde Topraklamaları Kontrolü
*Elektrik Panoları Topraklama Kontrolü
Örnek Raporlar için tıklayın : topraklama raporu

4-) Yıldırımdan Korunma Tesisatı Kontrolü
*Paratoner ve Faraday Kafesi Tesisatı Kontrolü
*Paratoner ve Yakalama Ucu Topraklama Kontrolü
Örnek Raporlar için tıklayın : paratoner raporu 

 5-) Katodik Korunma  
*Katodik Korunma Tesisatı Kontrolü
Örnek Raporlar için tıklayın :katodik raporu

Yapılan Kontroller aşağıdaki “Yasa ve Yönetmelikler” Çerçevesinde Yapılmaktadır..

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER:

 1. Çalışma Ve Sağlık Bakanlığının Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 23 Nisan 2013 Tarih ve 28628 sayılı ” İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin” EKIII kısmında yer alan “Bakım,Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar” bölümünün 3 maddesi uyarınca Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Tesisatı “Her Yıl”  kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır.Kontrollerin kimler tarafından yapılacağı ve raporlanacağı yönetmeliğin aynı maddesinde belirtilmiştir.
 2. Kontroller 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 ve Haziran 2007 tarihli  TS EN 62305 “Yıldırımdan Korunma” standardında belirtilen hususlara göre yapılır.
 3. 08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.
 4. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin topraklamalarının uygunluğu ile ilgili belirli periyotlarda ölçüm ve muayene yapılması gereklidir.
 5. 16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği” ne göre topraklama direnç değerleri uygun değerde olmalı ya da uygun “Kaçak Akım Koruma Rölesi” Kullanılmalıdır..
 6. TT Sistemlerde 16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren “Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği”  18 ve 31.Maddesi ve 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin”Madde 4.Fıkra,iv bendine göre “Kaçak Akım Rölesi” kullanılması zorunludur.
 7. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 3-f1’e göre elektrik işletme yerleri esas olarak elektrik tesislerinin işletilmesine ait yerler olup bunlara yalnız işletme personeli girebilir. Buralar aynı zamanda panolarında muhafaza edildiği yerlerdir. Eğer panolar bu odalar da bulunmuyor ise kilit altında tutularak fiziki güvenliklerinin sağlanması gereklidir. Kilitler panonun hemen yanında herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerde değil sadece yetkili ve yetkin personelin sorumluluğunda ve erişiminde olmalıdır. Panolara erişimi zorlaştıracak şekilde pano etraflarında herhangi bir malzeme ve ekipman muhafaza edilmemelidir.
 8. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 51-h’a göre tabloların demir gövdesi ile gerilim altında olmayan tüm demir bölümleri topraklanmalıdır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 32-iv.4’e göre metal yapı vb tesis bölümleri uygun yardımcı gereçler kullanılarak koruma iletkenine bağlanmalıdır. Bu bağlantılar kendiliğinden gevşemeyecek biçimde olmalıdır. Gerekli bakım çalışmaları yapılarak tesisteki tüm metal yapıların topraklandığından emin olunmalıdır.
 9. Panolara müdahale ederken üzerine basarak, temasa karşı gerekli koruyucu yalıtımı sağlamak için pano önlerinde kullanılması gereken yalıtım malzemelerinin panolarda kullanılması gereklidir. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği tanımlar madde h-2 de tanımlanan şekliyle ve madde 33-d,d1,d2,d3’de belirtildiği şekilde “Koruyucu yalıtım” her panoda kullanılması gereklidir. Yalıtım malzemelerinin üzerlerinde herhangi bir malzeme bulundurulmamalıdır.
 10. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 58-a8’e göre 10 mmkesite kadar tek telli iletkenler kaplo papucu kullanılmadan kullanılabilir. Daha büyük kesitlerde kablo papucu kullanılmalıdır. Ayrıca gene Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 32-vi’ye göre koruma iletkeninin ve bağlama yerlerinin kendiliğinden gevşemesi önlenmelidir. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 32-iv.7’ye göre civatalar koruma iletkeni bağlantı yeri olarak kullanılamazlar.
 11. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 57 tesisatta kullanılacak kablo renklerini belirlemektedir. Buna göre;
 • Koruma iletkenleri için yeşil-sarı
 • Orta iletkenler ve nötr iletkenleri için açık mavi
 • Faz iletkenleri için yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her bir faz için farklı renler kullanılmalıdır.
 1. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 51-d’ye göre dağıtım tablolarındaki aygıtlara (sigorta, anahtar, sayaç, zil vb.) etiket takılmalı, klemens ve iletkenlere numara verilmelidir.
 2. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği madde 51-f’ye göre tozlu yada nemli yerlerde kullanılan tablolar tamamen sızdırmaz biçimde, kapalı dökme demir yada çelik saçdan yapılmalıdır.
 3. Pano kapaklarında olması gereken ikaz işareti Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliği Ek1-madde2’de belirtildiği gibi sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az %50’sini kaplayacaktır) şeklinde olmalıdır. İkaz işaretinde sadece yıldırım sembolü kullanılmalıdır